Hero

Laatste nieuws

Het laatste betreft subsidies en COCOON

Subsidieverstrekkers: de verschillende loketten

Subsidieverstrekkers: de verschillende loketten

Om het jaar 2023 goed te beginnen, willen we je graag meenemen in het subsidielandschap in Nederland. Niet alleen om hierover te vertellen, maar ook om dit landschap visueel te maken. Het is namelijk een complex landschap, met meer dan 500 verschillende subsidieverstrekkers. En elke subsidieverstrekker heeft zijn eigen loket. Dit landschap brengen we graag […]

De Regionale Ontwikkelingsmaatschappij – (ROM)

De Regionale Ontwikkelingsmaatschappij – (ROM)

In de wereld van subsidies worden héél veel afkortingen gebruikt. Zo hebben veel subsidieregelingen een afkorting waaronder ze bekend staan, maar ook subsidieverstrekkers of andere (overheids)instanties worden vaak met een afkorting aangeduid. In dit artikel staat een speciaal type instantie centraal: de Regionale OntwikkelingsMaatschappij. Logischerwijs beter bekend als de ROM’s. De ROM’s vervullen een belangrijke […]

WBSO – de tijd van het jaar

WBSO – de tijd van het jaar

De WBSO regeling is voor technisch innovatieve projecten de meest bekende én meest gebruikte subsidieregeling van Nederland. En dat terwijl het technisch niet eens subsidie is, maar een fiscale maatregel. Het voordeel vloeit immers terug als een korting op loonheffing die je als werkgever minder hoeft af te dragen. Een mooi voordeel, dat al snel […]

Oranje Handelsmissiefonds (OHMF)

Oranje Handelsmissiefonds (OHMF)

Heb je een exportdroom en kun je wel wat hulp gebruiken? Schrijf je dan uiterlijk 30 juni in bij het Oranje Handelsmissiefonds (OHMF) en maak kans op een jaar lang professionele begeleiding bij je entree op een nieuwe buitenlandse markt! Het Oranje Handelsmissiefonds bestaat al sinds 2013. Ieder jaar maken tien bedrijven kans op ondersteuning […]

SLIM-samenwerking en grootbedrijf geopend

SLIM-samenwerking en grootbedrijf geopend

Op 1 juni is een nieuwe aanvraagperiode SLIM voor samenwerkingsbedrijven en grootbedrijven van start gegaan. Tot en met 29 juli 2022 kan een aanvraag bij Uitvoering van Beleid worden ingediend. Aanvragen worden direct op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen; de loting is afgeschaft. De SLIM-subsidie helpt ondernemers bij het creëren van een scholings- en […]

Venture Challenge: coaching voor ondernemende onderzoekers in life sciences

Venture Challenge: coaching voor ondernemende onderzoekers in life sciences

De Venture Challenge helpt startende ondernemers in de life sciences hun dienst of product naar de markt te brengen. In een programma van circa tien weken krijgen starters ondersteuning bij het opzetten van een bedrijf en ontwikkelen ze hun idee naar een solide businesscase. Zo kan de ‘time-to-market’ worden verkort. De Venture Challenge richt zich […]

Succesvol internationaal ondernemen: DHI

Succesvol internationaal ondernemen: DHI

Heb je internationale ambities en interesse in buitenlandse markten? Wil je in het buitenland een project uitvoeren of investeren in een onderneming? Of wil je mogelijke afnemers overtuigen van jouw technologie, product of dienst? Dan is de subsidieregeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsprojecten (DHI) misschien wel interessant. Sinds 1 februari 2022 is het weer mogelijk om een aanvraag […]

STimulering ArbeidsmarktPositie (STAP-budget)

STimulering ArbeidsmarktPositie (STAP-budget)

Jezelf blijven uitdagen en ontwikkelen, een leven lang. Dat is niet alleen verstandig, maar ook leuk. Zo leer je bij gedurende je loopbaan en blijf je flexibel op de arbeidsmarkt. Met de subsidieregeling STAP-budget waar vanaf 1 maart 2022 gebruik van kan worden gemaakt is een leven lang ontwikkelen voor iedereen die zich tijdig meldt een stap […]

Milieulijst 2022: 32 nieuwe bedrijfsmiddelen, 28 er vanaf

Milieulijst 2022: 32 nieuwe bedrijfsmiddelen, 28 er vanaf

Meer voordeel voor ondernemers die investeren in kringloopsluiting en CO2-besparing. En geen elektrische personenauto meer op de lijst. Dat zijn de meest opvallende wijzigingen in de Milieulijst 2022. Daarnaast kunnen ondernemers rekenen op hogere MIA-aftrekpercentages (van 13,5%, 27% en 36% naar 27%, 36% en 45%). Voor de MIA\Vamil is in 2022 een bedrag van € […]

Energielijst 2022: fiscaal voordeel voor investering in waterstof

Energielijst 2022: fiscaal voordeel voor investering in waterstof

Eind december is de nieuwe Energielijst voor duurzame energie-investeringen met fiscaal voordeel in 2022 gepubliceerd. Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van waterstof zijn een belangrijke verandering op de Energielijst. Hiervoor zijn nieuwe bedrijfsmiddelen toegevoegd die in aanmerking komen voor energie-investeringsaftrek. Naast de toevoegingen zijn er ook technieken verwijderd en zijn de eisen van een aantal technieken aangescherpt. Ieder […]

Ondersteuning voor werkplekaanpassing personen met structurele functionele beperking

Ondersteuning voor werkplekaanpassing personen met structurele functionele beperking

Werkgevers kunnen tot en met 31 december 2021 bij het UWV subsidie aanvragen voor de kosten voor voorzieningen bedoeld om een dienstbetrekking met een persoon met een structurele functionele beperking aan te gaan of voort te zetten. Voor 2021 is € 6 miljoen beschikbaar.   De ondersteuning heeft de vorm van een eenmalige subsidie voor […]

Subsidieregeling verbeteren winkel- en centrumgebieden in Zuid-Holland opengesteld

Subsidieregeling verbeteren winkel- en centrumgebieden in Zuid-Holland opengesteld

Voor winkeliers, ondernemers en gemeenten die samen hun winkel- en centrumgebied willen verbeteren, stelt de provincie Zuid-Holland tot en met 31 december 2021 subsidie beschikbaar. De focus ligt op het verbeteren en verhogen van de kwaliteit en het functioneren van winkel- en centrumgebieden. De provincie wil zo helpen om winkel- en centrumgebieden te versterken, compacter […]

Zonnig Zuid-Holland

Zonnig Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland maakt het voor grootdakbezitters mogelijk subsidie aan te vragen voor het plaatsen van zonnepanelen op daken met te weinig draagkracht voor conventionele zonnepanelen; of in combinatie met asbestverwijdering; of voor het beschikbaar stellen van een dak aan een energiecoöperatie. De grootdakbezitter of de energiecoöperatie moet dan minimaal 15 kWpiek (circa 45-50 panelen) aan […]

Open Oproep Ruimte voor klimaat en energie #1

Open Oproep Ruimte voor klimaat en energie #1

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie wil ruimtelijk beleid op alle schaalniveaus met elkaar verbinden en versterken en lanceert hiervoor de nieuwe Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp. De regeling heeft een looptijd van een jaar en sluit inhoudelijk aan bij de grote opgaven uit de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Het biedt ruimte aan circa 200 innovatievouchers, waarmee decentrale overheden en […]

CrossRoads2 Sustainable Energy krijgt vierde call

CrossRoads2 Sustainable Energy krijgt vierde call

Op woensdag 16 juni opent CrossRoads2 Sustainable Energy een bijkomende oproep voor grensoverschrijdende innovatieprojecten met een focus op duurzame energie. Vlaamse kmo’s en Zuid-Nederlandse mkb’ers die samen de CO2-uitstoot in grensregio willen aanpakken, krijgen daarmee een laatste kans om een subsidieaanvraag in te dienen. Tussen 16 juni, 9.00 uur en 30 juni, 17.00 uur kunnen innovatieve bedrijven […]

Subsidieregeling R&D voor mobiliteitssectoren

Subsidieregeling R&D voor mobiliteitssectoren

Bedrijven en kennisinstellingen in de auto-industrie, luchtvaart en maritieme sector kunnen gebruikmaken van extra ondersteuning gericht op onderzoek en innovatie. Het kabinet stelt 150 miljoen euro beschikbaar binnen een sectorspecifieke regeling om onderzoek naar schonere en slimmere mobiliteit te stimuleren. De regeling R&D Mobiliteitssectoren (RDM) is geopend van 17 mei tot en met 17 augustus. […]

Open Oproep Bouwen aan Talent 2021 voor ervaren ontwerpbureaus

Open Oproep Bouwen aan Talent 2021 voor ervaren ontwerpbureaus

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie (SCI) zoekt ervaren ontwerpbureaus binnen de disciplines architectuur, vormgeving en digitale cultuur die dit jaar, met een bijdrage van het SCI, een samenwerkingstraject voor een periode van ongeveer drie maanden willen aangaan met een talentvolle, startende maker of ontwerper. In deze eerste ronde, die openstaat tot 21 juni 2021 kunnen ontwerpbureaus […]

Do IoT Vouchers voor 5 G innovatie in Zuid-Holland

Do IoT Vouchers voor 5 G innovatie in Zuid-Holland

Veel grote bedrijven bereiden zich al voor op de komst van 5G, vaak samen met een van de aanbieders van 5G infrastructuur. Voor het mkb is dit lastiger. Via de mkb-regeling ‘Do IoT Vouchers voor 5G-innovatie’ in het EFRO-programma Kansen voor West wordt € 500.000,- extra beschikbaar gesteld voor Zuid-Hollandse innovatieprojecten. Bedrijven kunnen dus nu […]

Vouchers voor innovaties tegen voedselverspilling

Vouchers voor innovaties tegen voedselverspilling

Bedrijven die aan de slag willen met innovaties voor een circulaire voedselketen kunnen gebruik maken van de voucherregeling van Samen Tegen Voedselverspilling. Doel van de voucherregeling is om bedrijven te stimuleren voedselverspilling te voorkomen of reduceren en reststromen optimaal te verwaarden. Waarvoor kun je een voucher inzetten? Experts kunnen advies- en onderzoeksprojecten uitvoeren, een business […]

2,5 miljoen subsidie voor modal shift

2,5 miljoen subsidie voor modal shift

Meer goederenvervoer over water of via het spoor in plaats van over de weg. Dat is goed voor de afname van de verkeersdrukte op de weg, de verkeersveiligheid en het terugdringen van CO2-uitstoot. Om ondernemers in de logistiek te helpen om de verplaatsing van het goederenvervoer naar water en spoor – de modal shift – […]

Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp 2021

Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp 2021

Met de tijdelijke Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp stelt het Stimuleringsfonds in 2021 € 4 miljoen subsidiebudget beschikbaar om nieuwe vormen van opdrachtgeverschap voor de ontwerpsector te stimuleren. De regeling heeft een looptijd van een jaar en sluit inhoudelijk aan bij de grote opgaven uit de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). De voucherregeling biedt ruimte aan circa 200 innovatievouchers, […]

TSE industrie ook voor klimaatneutrale brandstoffen lucht- en scheepvaart

TSE industrie ook voor klimaatneutrale brandstoffen lucht- en scheepvaart

Duurzame innovaties voor industrie en klimaatneutrale brandstoffen, ze zijn onmisbaar om de Nederlandse klimaatdoelen te halen. Daarom opent op 6 juli 2021 de innovatieregeling TSE Industrie ook voor klimaatneutrale brandstoffen voor lucht- en scheepvaart. Het totale budget is € 6,36 miljoen. De toevoeging van klimaatneutrale brandstoffen voor lucht- en scheepvaart is nieuw in 2021. Daarvoor […]

Marktconsultatie SDE++ 2022

Marktconsultatie SDE++ 2022

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft de conceptadviezen voor de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) 2022 gepubliceerd. Tot en met 21 mei 2021 kan op de conceptadviezen gereageerd worden via een schriftelijke marktconsultatie. De SDE++ stimuleert naast duurzame energieproductie ook CO2-reductie. Zo wil de overheid ervoor zorgen dat de energietransitie in Nederland haalbaar […]

Eerste voucherronde innovatieprogramma AgriTech open tot 21 juni

Eerste voucherronde innovatieprogramma AgriTech open tot 21 juni

Ondernemingen uit de tuinbouw in Zuid-Holland kunnen samen met technologieleveranciers tot 21 juni 2021 subsidie aanvragen voor een gezamenlijk innovatieproject. Het innovatieprogramma AgriTech stelt vouchers beschikbaar met een waarde tot € 100.000,- per projectconsortium. Met de vouchers kunnen bedrijven uren of materialen tijdens een haalbaarheidsonderzoek of praktijktest bekostigen. Zo wordt het makkelijker innovaties door te […]

Realisatie WBSO melden

Realisatie WBSO melden

Heb je in 2020 WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) aangevraagd en een S&O-verklaring ontvangen? Dan moet je uiterlijk op 31 maart de gerealiseerde S&O-uren en eventuele gemaakte kosten en uitgaven aan RVO doorgeven. Zijn er geen S&O-uren gemaakt? Dan moet je dat ook doorgeven. Doe je de mededeling te laat, dan legt RVO een boete […]

Open Oproep Fresh Perspectives #5

Open Oproep Fresh Perspectives #5

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie roept mid-career makers en ontwerpers uit de creatieve industrie op om met een samenwerkingspartner een voorstel in te dienen, gericht op de aanpak van een actuele maatschappelijke opgave. Met de Open Oproep Fresh Perspectives #5 stimuleert het fonds ontwerpers met een goed concept, om een samenwerking aan te gaan met een […]