Hero

Laatste nieuws

Het laatste betreft subsidies en COCOON

Subsidieverstrekkers: de verschillende loketten

Subsidieverstrekkers: de verschillende loketten

Om het jaar 2023 goed te beginnen, willen we je graag meenemen in het subsidielandschap in Nederland. Niet alleen om hierover te vertellen, maar ook om dit landschap visueel te maken. Het is namelijk een complex landschap, met meer dan 500 verschillende subsidieverstrekkers. En elke subsidieverstrekker heeft zijn eigen loket. Dit landschap brengen we graag […]

De Regionale Ontwikkelingsmaatschappij – (ROM)

De Regionale Ontwikkelingsmaatschappij – (ROM)

In de wereld van subsidies worden héél veel afkortingen gebruikt. Zo hebben veel subsidieregelingen een afkorting waaronder ze bekend staan, maar ook subsidieverstrekkers of andere (overheids)instanties worden vaak met een afkorting aangeduid. In dit artikel staat een speciaal type instantie centraal: de Regionale OntwikkelingsMaatschappij. Logischerwijs beter bekend als de ROM’s. De ROM’s vervullen een belangrijke […]

WBSO – de tijd van het jaar

WBSO – de tijd van het jaar

De WBSO regeling is voor technisch innovatieve projecten de meest bekende én meest gebruikte subsidieregeling van Nederland. En dat terwijl het technisch niet eens subsidie is, maar een fiscale maatregel. Het voordeel vloeit immers terug als een korting op loonheffing die je als werkgever minder hoeft af te dragen. Een mooi voordeel, dat al snel […]

Oranje Handelsmissiefonds (OHMF)

Oranje Handelsmissiefonds (OHMF)

Heb je een exportdroom en kun je wel wat hulp gebruiken? Schrijf je dan uiterlijk 30 juni in bij het Oranje Handelsmissiefonds (OHMF) en maak kans op een jaar lang professionele begeleiding bij je entree op een nieuwe buitenlandse markt! Het Oranje Handelsmissiefonds bestaat al sinds 2013. Ieder jaar maken tien bedrijven kans op ondersteuning […]

SLIM-samenwerking en grootbedrijf geopend

SLIM-samenwerking en grootbedrijf geopend

Op 1 juni is een nieuwe aanvraagperiode SLIM voor samenwerkingsbedrijven en grootbedrijven van start gegaan. Tot en met 29 juli 2022 kan een aanvraag bij Uitvoering van Beleid worden ingediend. Aanvragen worden direct op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen; de loting is afgeschaft. De SLIM-subsidie helpt ondernemers bij het creëren van een scholings- en […]

Venture Challenge: coaching voor ondernemende onderzoekers in life sciences

Venture Challenge: coaching voor ondernemende onderzoekers in life sciences

De Venture Challenge helpt startende ondernemers in de life sciences hun dienst of product naar de markt te brengen. In een programma van circa tien weken krijgen starters ondersteuning bij het opzetten van een bedrijf en ontwikkelen ze hun idee naar een solide businesscase. Zo kan de ‘time-to-market’ worden verkort. De Venture Challenge richt zich […]

Succesvol internationaal ondernemen: DHI

Succesvol internationaal ondernemen: DHI

Heb je internationale ambities en interesse in buitenlandse markten? Wil je in het buitenland een project uitvoeren of investeren in een onderneming? Of wil je mogelijke afnemers overtuigen van jouw technologie, product of dienst? Dan is de subsidieregeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsprojecten (DHI) misschien wel interessant. Sinds 1 februari 2022 is het weer mogelijk om een aanvraag […]

STimulering ArbeidsmarktPositie (STAP-budget)

STimulering ArbeidsmarktPositie (STAP-budget)

Jezelf blijven uitdagen en ontwikkelen, een leven lang. Dat is niet alleen verstandig, maar ook leuk. Zo leer je bij gedurende je loopbaan en blijf je flexibel op de arbeidsmarkt. Met de subsidieregeling STAP-budget waar vanaf 1 maart 2022 gebruik van kan worden gemaakt is een leven lang ontwikkelen voor iedereen die zich tijdig meldt een stap […]

Milieulijst 2022: 32 nieuwe bedrijfsmiddelen, 28 er vanaf

Milieulijst 2022: 32 nieuwe bedrijfsmiddelen, 28 er vanaf

Meer voordeel voor ondernemers die investeren in kringloopsluiting en CO2-besparing. En geen elektrische personenauto meer op de lijst. Dat zijn de meest opvallende wijzigingen in de Milieulijst 2022. Daarnaast kunnen ondernemers rekenen op hogere MIA-aftrekpercentages (van 13,5%, 27% en 36% naar 27%, 36% en 45%). Voor de MIA\Vamil is in 2022 een bedrag van € […]

Energielijst 2022: fiscaal voordeel voor investering in waterstof

Energielijst 2022: fiscaal voordeel voor investering in waterstof

Eind december is de nieuwe Energielijst voor duurzame energie-investeringen met fiscaal voordeel in 2022 gepubliceerd. Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van waterstof zijn een belangrijke verandering op de Energielijst. Hiervoor zijn nieuwe bedrijfsmiddelen toegevoegd die in aanmerking komen voor energie-investeringsaftrek. Naast de toevoegingen zijn er ook technieken verwijderd en zijn de eisen van een aantal technieken aangescherpt. Ieder […]

Ondersteuning voor werkplekaanpassing personen met structurele functionele beperking

Ondersteuning voor werkplekaanpassing personen met structurele functionele beperking

Werkgevers kunnen tot en met 31 december 2021 bij het UWV subsidie aanvragen voor de kosten voor voorzieningen bedoeld om een dienstbetrekking met een persoon met een structurele functionele beperking aan te gaan of voort te zetten. Voor 2021 is € 6 miljoen beschikbaar.   De ondersteuning heeft de vorm van een eenmalige subsidie voor […]

Subsidieregeling verbeteren winkel- en centrumgebieden in Zuid-Holland opengesteld

Subsidieregeling verbeteren winkel- en centrumgebieden in Zuid-Holland opengesteld

Voor winkeliers, ondernemers en gemeenten die samen hun winkel- en centrumgebied willen verbeteren, stelt de provincie Zuid-Holland tot en met 31 december 2021 subsidie beschikbaar. De focus ligt op het verbeteren en verhogen van de kwaliteit en het functioneren van winkel- en centrumgebieden. De provincie wil zo helpen om winkel- en centrumgebieden te versterken, compacter […]