Hero

Ondersteuning voor werkplekaanpassing personen met structurele functionele beperking

Werkgevers kunnen tot en met 31 december 2021 bij het UWV subsidie aanvragen voor de kosten voor voorzieningen bedoeld om een dienstbetrekking met een persoon met een structurele functionele beperking aan te gaan of voort te zetten. Voor 2021 is € 6 miljoen beschikbaar.  

De ondersteuning heeft de vorm van een eenmalige subsidie voor het realiseren van een generieke werkgeversvoorziening. Dit is een werkplekaanpassing die een werkgever in staat stelt werkprocessen toegankelijk te maken voor gelijktijdig of opeenvolgend gebruik door meerdere personen met een structurele functionele beperking. De subsidie bedraagt maximaal € 1 miljoen per aanvraag. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Voor de eerste helft van volgend jaar is € 12 miljoen beschikbaar gesteld. Aanvragen kunnen dan ingediend worden van 1 januari tot en met 30 juni 2022.

Voorwaardes

Om de subsidie te kunnen krijgen moet er aan een aantal voorwaarden worden voldaan. De belangrijkste zijn:

  • De voorziening is een noodzakelijke aanpassing en inrichting van uw werkplek of uw bedrijf;
  • In de 3 jaar van het experiment moet er minimaal 1 werknemer in dienst zijn voor wie de voorziening een noodzakelijke aanpassing is;
  • Deze werknemer heeft of krijgt een dienstverband voor ten minste 6 maanden;
  • Bij uw werknemer(s) heeft UWV een structureel functionele arbeidsbeperking vastgesteld;
  • De werknemer heeft de voorziening nodig om te kunnen werken;
  • Het mag niet om een WSW-dienstverband gaan.

Gepubliceerd op 22 juli 2021