Subsidieregeling R&D voor mobiliteitssectoren

Bedrijven en kennisinstellingen in de auto-industrie, luchtvaart en maritieme sector kunnen gebruikmaken van extra ondersteuning gericht op onderzoek en innovatie. Het kabinet stelt 150 miljoen euro beschikbaar binnen een sectorspecifieke regeling om onderzoek naar schonere en slimmere mobiliteit te stimuleren. De regeling R&D Mobiliteitssectoren (RDM) is geopend van 17 mei tot en met 17 augustus. …

Subsidieregeling R&D voor mobiliteitssectoren Lees verder »