Hero

Zonnig Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland maakt het voor grootdakbezitters mogelijk subsidie aan te vragen voor het plaatsen van zonnepanelen op daken met te weinig draagkracht voor conventionele zonnepanelen; of in combinatie met asbestverwijdering; of voor het beschikbaar stellen van een dak aan een energiecoöperatie.

De grootdakbezitter of de energiecoöperatie moet dan minimaal 15 kWpiek (circa 45-50 panelen) aan zonnepanelen plaatsen en kan per kWp subsidie krijgen. De subsidieregeling loopt tot en met 2023. Let op: de subsidieaanvraag moet worden ingediend voordat de subsidiabele activiteit plaatsvindt.

Activiteiten

Subsidie voor het beschikbaar stellen van je dak aan een energiecoöperatie is  €5.000. Voor het versterken van je dak of verwijderen van asbest in combinatie met de aankoop en installatie van pv-panelen of de aankoop van lichtgewicht panelen, kan een aanvrager per gerealiseerde KWp aan zonnepanelen (ongeveer 3 pv-panelen) € 80 ontvangen. Tot een maximum van een €100.000 en een minimum van 15 KWp / €1.200.

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet voldaan worden aan de volgende eisen:

  • De aanvrager is eigenaar of pachter van het dak waarop de zonnepanelen worden geïnstalleerd.
  • Het dak waarop de zonnepanelen worden geïnstalleerd, is gelegen in de provincie Zuid-Holland.
  • Als het dak beschikbaar wordt gesteld aan een energiecoöperatie, dan is dit voor minstens 15 jaar.
  • Het aantal mzonnepanelen dat via deze regeling worden gesubsidieerd, mag niet het aantal m2 van de aanpassingen van het dak overschrijden.
  • De zonnepanelen hebben een totale capaciteit van tenminste 15 kilowatt-piek.
  • De subsidie wordt gebruikt voor het constructief geschikt maken van daken, verwijderen van asbest, in combinatie met de gelijktijdige aanschaf en installatie van conventionele PV-panelen of voor de aanschaf en installatie van lichtgewichtpanelen.
  • Het dak waarop de zonnepanelen worden geïnstalleerd is gelegen op dezelfde netaansluiting als het dak waarvan het dak geschikt is gemaakt.

De subsidieaanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. De aanvraag wordt pas door de provincie in behandeling genomen als deze volledig is. Zorg dus dat u een complete aanvraag heeft ingediend voordat u begint met de subsidiabele activiteit. Aanvraagformulieren zijn te vinden op de website van de provincie Zuid-Holland.

Gepubliceerd op 15 juni 2021