Hero

Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp 2021

Met de tijdelijke Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp stelt het Stimuleringsfonds in 2021 € 4 miljoen subsidiebudget beschikbaar om nieuwe vormen van opdrachtgeverschap voor de ontwerpsector te stimuleren. De regeling heeft een looptijd van een jaar en sluit inhoudelijk aan bij de grote opgaven uit de Nationale Omgevingsvisie (NOVI).

De voucherregeling biedt ruimte aan circa 200 innovatievouchers, waarmee decentrale overheden en semipublieke organisaties extra ontwerpkracht kunnen inschakelen bij het verkennen en het versterken van hun beleid. Met de vouchers kunnen zij aan ruimtelijke ontwerpers en onderzoekers een opdracht verstrekken voor een ontwerpend onderzoek naar de lokale consequenties van die grote opgaven.

Het Stimuleringsfonds verwacht met de circa 200 ontwerptrajecten een belangrijke impuls aan ontwerpend onderzoek te kunnen geven, waarmee de positie van de ontwerpsector tijdens en na de coronacrisis wordt versterkt.

– verkennend ontwerpend onderzoek naar de lokale consequenties van de vier grote opgaven uit de NOVI ter versterking van beleid;

– vier thematische lijnen die inhoudelijk aansluiten bij de NOVI, per themalijn twee open oproepen (acht totaal);

– circa 25 projecten per open oproep;

– doorlopende aanvraagmogelijkheid gedurende 3 maanden;

– uitslag binnen zes weken;

– looptijd projecten van 1 tot 3 maanden;

– subsidiebudget, afhankelijk van looptijd, € 10.000 tot € 30.000 per project.

Binnen de Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp worden tussen 1 april 2021 en 1 december 2021 in totaal acht thematische open oproepen uitgeschreven. Die oproepen sluiten inhoudelijk aan bij de vier grote opgaven uit de NOVI:

* vitale steden en dorpen #1 (april-juni 2021)

* duurzame economie en ruimte #2 (mei-juli 2021)

* ruimte voor klimaat en energie #3 (juni-augustus 2021)

* toekomstbestendig landelijk gebied #4 (juli-september 2021)

In het najaar van 2021 worden de vier oproepen nog eens herhaald. Elke oproep kent een doorlopende aanvraagmogelijkheid van drie maanden.

In het voorjaar van 2022 wordt met alle deelnemers aan de regeling gewerkt aan de duiding van de resultaten en aan het trekken van lessen uit de verschillende projecten. Het programma wordt afgesloten met een slotmanifestatie, de lessons learned worden gebundeld in een publicatie.

Bekijk hier de eerste Open Oproep uit de reeks: Vitale steden en dorpen #1

* budget € 500.000;

* doorlopend indienen vanaf 1 april t/m 30 juni 2021;

* looptijd opdracht is 1 tot 3 maanden;

* € 10.000 tot € 30.000 incl. btw per innovatievoucher;

* circa 25 voorstellen worden geselecteerd.

Bekijk hier de tweede Open Oproep uit de reeks: Duurzame economie en ruimte #1

* budget € 500.000;

* doorlopend indienen vanaf 1 mei t/m 31 juli 2021;

* looptijd opdracht is 1 tot 3 maanden;

* € 10.000 tot € 30.000 incl. btw per innovatievoucher;

* circa 25 voorstellen worden geselecteerd.

Gepubliceerd op 10 mei 2021