Hero

Realisatie WBSO melden

Heb je in 2020 WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) aangevraagd en een S&O-verklaring ontvangen? Dan moet je uiterlijk op 31 maart de gerealiseerde S&O-uren en eventuele gemaakte kosten en uitgaven aan RVO doorgeven. Zijn er geen S&O-uren gemaakt? Dan moet je dat ook doorgeven.

Doe je de mededeling te laat, dan legt RVO een boete op. Dien je helemaal geen mededeling in, dan gaat RVO ervan uit dat er geen S&O-uren en kosten en uitgaven zijn gemaakt. De WBSO-beschikking wordt dan volledig gecorrigeerd (naar 0 S&O-uren en € 0 kosten) én RVO legt je een boete op, vanwege nalatigheid.

Gepubliceerd op 22 maart 2021