Hero

Marktconsultatie SDE++ 2022

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft de conceptadviezen voor de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) 2022 gepubliceerd. Tot en met 21 mei 2021 kan op de conceptadviezen gereageerd worden via een schriftelijke marktconsultatie.

De SDE++ stimuleert naast duurzame energieproductie ook CO2-reductie. Zo wil de overheid ervoor zorgen dat de energietransitie in Nederland haalbaar en betaalbaar blijft. Voor het advies voor de SDE++ in 2022 is de aandacht verlegd van ‘verbreding’ naar ‘verdieping’ van bestaande SDE++-technieken.

PBL-advies

PBL adviseert, met ondersteuning van TNO en DNV GL, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) over verschillende onderdelen van de SDE++. Op basis van schriftelijke reacties uit de markt en marktconsultatiegesprekken, stelt PBL een eindadvies op voor het ministerie van EZK. Rond het eind van dit jaar besluit de minister van EZK over de SDE++-openstelling 2022, de open te stellen categorie├źn en de bijbehorende basisbedragen.

Reageren

Belanghebbenden kunnen via het consultatieformulier een schriftelijke reactie geven op de conceptadviezen en de onderliggende kostenbevindingen per thema. Mocht een aanvullend gesprek door het PBL gewenst worden, dan zal dit tussen 7 juni en 2 juli plaatsvinden.

Gepubliceerd op 10 mei 2021