Hero

Eerste voucherronde innovatieprogramma AgriTech open tot 21 juni

Ondernemingen uit de tuinbouw in Zuid-Holland kunnen samen met technologieleveranciers tot 21 juni 2021 subsidie aanvragen voor een gezamenlijk innovatieproject.

Het innovatieprogramma AgriTech stelt vouchers beschikbaar met een waarde tot € 100.000,- per projectconsortium. Met de vouchers kunnen bedrijven uren of materialen tijdens een haalbaarheidsonderzoek of praktijktest bekostigen. Zo wordt het makkelijker innovaties door te ontwikkelen tot toekomstbestendige verdienmodellen. Alle ondernemingen uit de tuinbouw in Zuid-Holland zijn welkom. Dus niet alleen de (glas)tuinder, maar bijvoorbeeld ook veredelaars of bedrijven uit de verslogistiek kunnen een voucher aanvragen. 

Hoe bemachtig je een voucher?

In totaal is er € 700.000,- beschikbaar voor meerdere innovatieprojecten. In ieder project moeten minimaal een tuinbouwonderneming en een technologiebedrijf vertegenwoordigd zijn. Op de programmasite staat alle informatie over het aanvragen van een voucher overzichtelijk op een rij. Een van de voorwaarden voor toekenning van een voucher is dat het projectconsortium zelf 60% van het project cofinanciert. Tot 21 juni kunnen projectvoorstellen worden ingediend. Het programmateam stelt vervolgens op basis van vooraf bekendgemaakte beoordelingscriteria vast welke consortia een voucher toegekend krijgen. Dit wordt uiterlijk 12 juli bekendgemaakt. Vanaf 1 augustus kunnen de geselecteerde consortia met subsidie aan de slag.

Gepubliceerd op 10 mei 2021