Hero

Do IoT Vouchers voor 5 G innovatie in Zuid-Holland

Veel grote bedrijven bereiden zich al voor op de komst van 5G, vaak samen met een van de aanbieders van 5G infrastructuur. Voor het mkb is dit lastiger. Via de mkb-regeling ‘Do IoT Vouchers voor 5G-innovatie’ in het EFRO-programma Kansen voor West wordt € 500.000,- extra beschikbaar gesteld voor Zuid-Hollandse innovatieprojecten.

Bedrijven kunnen dus nu al experimenteren met technologie die pas over een paar jaar beschikbaar komt. Nergens ter wereld is er zo’n uitgebreid netwerk van samenwerkende 5G-testfaciliteiten als in Zuid-Holland. Er zijn zeven fieldlabs met ieder een eigen focus, dus bedrijven kunnen testen in een voor hen relevante eindmarkt. Voor nieuwe toepassingen, zoals autonoom rijdende auto’s, kasrobots die zelf de rijpe vruchten plukken en specialisten die ambulancepersoneel op afstand begeleiden, is een betrouwbaar netwerk essentieel. 5G maakt dat mogelijk: er kunnen tot 100x meer verbindingen worden gemaakt, met een extreem hoge snelheid en betrouwbaarheid. Via de voucherregeling kunnen technologiebedrijven tussen de € 10.000 en € 50.000 ontvangen om in deelnemende 5G-fieldlabs in Zuid-Holland te testen.

In de openstelling zijn 3 typen vouchers opgenomen:

De haalbaarheidsvoucherkan worden gebruikt als financiële ondersteuning voor de inzet van experts en het gebruik van faciliteiten van Do IoT Fieldlab om de technische haalbaarheid en marktpotentie van een innovatie-idee te toetsen. Met deze voucher krijgt u ten hoogste 90 % van de door TU Delft gefactureerde kosten vergoed, exclusief BTW, met een maximumbedrag van € 10.000.

Een pilotvoucher kan worden gebruikt voor de inzet van experts en het gebruik van test faciliteiten van Do IoT Fieldlab om een innovatie in de praktijk te testen en valideren met gebruik van de Do IoT Fieldlab faciliteiten op testlocaties (The Green Village / Unmanned Valley / on-site met mobiele opstelling). Met deze voucher krijgt u ten hoogste 80% van de door TU Delft gefactureerde kosten vergoed, exclusief BTW, met een maximumbedrag van € 25.000.

De pilot-plus (R&D)-voucher is bedoeld voor de kosten die de aanvrager maakt voor de inzet van experts van Do IoT FIeldlab en de externe kosten om een prototype te ontwikkelen en te testen met gebruik van de Do IoT Fieldlab faciliteiten op testlocaties (The Green Village / Unmanned Valley / on-site met mobiele opstelling). Met deze voucher krijgt u ten hoogste 90 % van de door TU Delft gefactureerde kosten vergoed, exclusief BTW en met een maximumbedrag van € 25.000, en 50% op gemaakte kosten voor prototyping, gefactureerd door TU Delft, met een maximumbedrag van € 25.000.

Voor een formele aanvraag dient de aanvrager een ondertekende offerte van TU Delft, samen met een kort projectplan en -begroting aan te leveren. Aanvragers moeten daarnaast verklaren dat zij aan de eisen voor de-minimissteun voldoen en niet in financiële moeilijkheden verkeren.

Gepubliceerd op 21 mei 2021