Hero

2,5 miljoen subsidie voor modal shift

Meer goederenvervoer over water of via het spoor in plaats van over de weg. Dat is goed voor de afname van de verkeersdrukte op de weg, de verkeersveiligheid en het terugdringen van CO2-uitstoot. Om ondernemers in de logistiek te helpen om de verplaatsing van het goederenvervoer naar water en spoor – de modal shift – te maken, is er door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2,5 miljoen euro beschikbaar gesteld. Logistieke bedrijven die kleine of middelgrote transporten verzorgen, komen in aanmerking voor financiële steun als ze ladingen bundelen.

Ondernemers die werk willen maken van een modal shift kunnen tot uiterlijk 1 september 2021 een aanvraag indienen met een maximum van 500.000 euro per project. Voor ondernemers die hun transport willen verplaatsen naar het water geldt dat ze actief moeten zijn op de route tussen de Rotterdamse haven en Duitsland, via de regio’s Arnhem-Nijmegen en Venlo. Hiervoor is een totaalbedrag van 1,5 miljoen euro beschikbaar. Voorstellen voor een shift van vrachtwagen naar trein komen door heel Nederland in aanmerking voor de regeling. De pot voor deze overstap is 1 miljoen euro. Aanvragen kunnen worden ingediend bij uitvoeringsorganisatie Connekt.

Gepubliceerd op 10 mei 2021