Yvonne van Doorn

Open Oproep Ruimte voor klimaat en energie #1

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie wil ruimtelijk beleid op alle schaalniveaus met elkaar verbinden en versterken en lanceert hiervoor de nieuwe Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp. De regeling heeft een looptijd van een jaar en sluit inhoudelijk aan bij de grote opgaven uit de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Het biedt ruimte aan circa 200 innovatievouchers, waarmee decentrale overheden en …

Open Oproep Ruimte voor klimaat en energie #1 Lees verder »

CrossRoads2 Sustainable Energy krijgt vierde call

Op woensdag 16 juni opent CrossRoads2 Sustainable Energy een bijkomende oproep voor grensoverschrijdende innovatieprojecten met een focus op duurzame energie. Vlaamse kmo’s en Zuid-Nederlandse mkb’ers die samen de CO2-uitstoot in grensregio willen aanpakken, krijgen daarmee een laatste kans om een subsidieaanvraag in te dienen. Tussen 16 juni, 9.00 uur en 30 juni, 17.00 uur kunnen innovatieve bedrijven …

CrossRoads2 Sustainable Energy krijgt vierde call Lees verder »

Subsidieregeling R&D voor mobiliteitssectoren

Bedrijven en kennisinstellingen in de auto-industrie, luchtvaart en maritieme sector kunnen gebruikmaken van extra ondersteuning gericht op onderzoek en innovatie. Het kabinet stelt 150 miljoen euro beschikbaar binnen een sectorspecifieke regeling om onderzoek naar schonere en slimmere mobiliteit te stimuleren. De regeling R&D Mobiliteitssectoren (RDM) is geopend van 17 mei tot en met 17 augustus. …

Subsidieregeling R&D voor mobiliteitssectoren Lees verder »

Open Oproep Bouwen aan Talent 2021 voor ervaren ontwerpbureaus

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie (SCI) zoekt ervaren ontwerpbureaus binnen de disciplines architectuur, vormgeving en digitale cultuur die dit jaar, met een bijdrage van het SCI, een samenwerkingstraject voor een periode van ongeveer drie maanden willen aangaan met een talentvolle, startende maker of ontwerper. In deze eerste ronde, die openstaat tot 21 juni 2021 kunnen ontwerpbureaus …

Open Oproep Bouwen aan Talent 2021 voor ervaren ontwerpbureaus Lees verder »

Do IoT Vouchers voor 5 G innovatie in Zuid-Holland

Veel grote bedrijven bereiden zich al voor op de komst van 5G, vaak samen met een van de aanbieders van 5G infrastructuur. Voor het mkb is dit lastiger. Via de mkb-regeling ‘Do IoT Vouchers voor 5G-innovatie’ in het EFRO-programma Kansen voor West wordt € 500.000,- extra beschikbaar gesteld voor Zuid-Hollandse innovatieprojecten. Bedrijven kunnen dus nu …

Do IoT Vouchers voor 5 G innovatie in Zuid-Holland Lees verder »

Vouchers voor innovaties tegen voedselverspilling

Bedrijven die aan de slag willen met innovaties voor een circulaire voedselketen kunnen gebruik maken van de voucherregeling van Samen Tegen Voedselverspilling. Doel van de voucherregeling is om bedrijven te stimuleren voedselverspilling te voorkomen of reduceren en reststromen optimaal te verwaarden. Waarvoor kun je een voucher inzetten? Experts kunnen advies- en onderzoeksprojecten uitvoeren, een business …

Vouchers voor innovaties tegen voedselverspilling Lees verder »

Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp 2021

Met de tijdelijke Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp stelt het Stimuleringsfonds in 2021 € 4 miljoen subsidiebudget beschikbaar om nieuwe vormen van opdrachtgeverschap voor de ontwerpsector te stimuleren. De regeling heeft een looptijd van een jaar en sluit inhoudelijk aan bij de grote opgaven uit de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). De voucherregeling biedt ruimte aan circa 200 innovatievouchers, …

Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp 2021 Lees verder »

TSE industrie ook voor klimaatneutrale brandstoffen lucht- en scheepvaart

Duurzame innovaties voor industrie en klimaatneutrale brandstoffen, ze zijn onmisbaar om de Nederlandse klimaatdoelen te halen. Daarom opent op 6 juli 2021 de innovatieregeling TSE Industrie ook voor klimaatneutrale brandstoffen voor lucht- en scheepvaart. Het totale budget is € 6,36 miljoen. De toevoeging van klimaatneutrale brandstoffen voor lucht- en scheepvaart is nieuw in 2021. Daarvoor …

TSE industrie ook voor klimaatneutrale brandstoffen lucht- en scheepvaart Lees verder »

Marktconsultatie SDE++ 2022

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft de conceptadviezen voor de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) 2022 gepubliceerd. Tot en met 21 mei 2021 kan op de conceptadviezen gereageerd worden via een schriftelijke marktconsultatie. De SDE++ stimuleert naast duurzame energieproductie ook CO2-reductie. Zo wil de overheid ervoor zorgen dat de energietransitie in Nederland haalbaar …

Marktconsultatie SDE++ 2022 Lees verder »